Login

 

 

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Slušni aparati – Widex d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo podjetje Slušni aparati – Widex d.o.o. uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje Slušni aparati – Widex d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje Slušni aparati – Widex d.o.o. posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje Slušni aparati – Widex d.o.o. ne odgovarja.