• Boljše razumevanje visoko frekvenčnih zvokov

Z dvema aparatoma lažje slišimo soglasnike.

  • Boljše razumevanje govora

Ko poslušamo z obema ušesoma, je govor jasnejši in razumljivejši.

  • Uravnotežen sluh

Z vseh strani enakomerno slišimo zvok.

  • Poslušanje govora v hrupnem okolju je lažje

Možgani sprejmejo zvok z obeh ušes, da lahko ublažijo hrup.

  • Zmanjšane možnosti nadaljnje izgube sluha

Z dvema aparatoma imamo nenenhno vzdraženje slušne poti, ker pomeni, da so ušesa »razgibana«.

  • Boljša kakovost zvoka

Zvok doživljamo v večji polnosti.

  • Lažje določanje smeri izvora zvoka

Razdalja med ušesoma pomaga pri določitvi smeri, iz katere prihaja zvok.

  • Večje udobje

Boljše razumevanje pomeni manj nepotrebne napetosti.

  • Zmanjšanje težav s tinitusom

Dva slušna aparata lažje zavirata tinitus v ušesih. Če nosimo slušni aparat na enem ušesu, nam v drugem ušesu še vedno šumi.

  • Večje zadovoljstvo uporabnika

Uporabniki so z dvema aparatoma veliko bolj zadovoljni, ker lažje komunicirajo. Raziskave kažejo, da se že več kot 90% obojestransko naglušnih odloči za dva slušna aparata.